2014 UGBS ödül

BGD barajların ve ilgili yapıların verimli ve güvenli kullanımı amacıyla oluşturulmuş ülkemizdeki teknik esaslı ilk fikir kulübüdür.

Su ve toprak kaynaklarımızın, bizden sonraki nesiller için de gerekli olduğunu düşünerek çalışma yapmak ve yapanlara yardımcı olmak, BGD’nin asıl vizyonunu oluşturmaktadır.

Dolgu Baraj Tasarımında Gelişmeler Yapıldı I. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu